Stichting begraafplaatsen NIGNHNW

Stichting begraafplaatsen NIGNHNW
Heemstede
tel:023 5473584
email adres:
bestuur@nignhnw.nl website:nignhnw.nl
Bankrekening ABN Haarlem NL 94 ABNA 050651288
KVK 60003847

Bestuur
Voorzitter Ruben D. Boas
Vice Voorzitter Fred Elzas
Secretaris Ruben Weishut
Bestuurslid  Esther de Goede  – Vermeer

 

Begraafplaatsen
Alkmaar Westerweg 107 1815 DJ Alkmaar
Haarlem Amsterdamsevaart 278 2033 AA Haarlem
Zaandam Westzanerdijk 308-310 1507 AP Zaandam

Doelstelling van de Stichting

Doel

Artikel 2

1.    De stichting heeft ten doel het beheren en exploiteren van alle joodse begraafplaatsen, die beheerd worden door het Kerkgenootschap: Nederlands Israëlitische Gemeente Noord-Holland Noordwest, dan wel diens rechtsopvolger, (hierna ook te noemen: “NIGNHNW”), die bestemd zijn voor de teraardebestelling van het stoffelijk overschot van personen die lid waren van de Nederlands Israëlitische Gemeente Noord-Holland Noordwest, dan wel diens rechtsopvolger. Voorts heeft de Stichting ten doel al hetgeen met het genoemde rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft voorts ten doel NIGNHNW te ondersteunen bij de verrichting van activiteiten die erop zijn gericht de doelstelling van NIGNHNW te verwezenlijken of te bevorderen.

2.    De stichting beoogt het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

3.    De stichting beoogt een instelling te zijn in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 1a Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 dan wel een Sociaal Belang Behartigende Instelling, in de zin van artikel 5c Algemene wet inzake rijksbelastingen.