verslag van de activiteiten NIGNHNW

Van het bestuur

Het bestuur wil regelmatig verslag doen van de activiteiten die in onze gemeente hebben plaatsgevonden. In deze periode hebben we een prachtig Toe Bisjwat viering gehouden in onze sjoel.

Opperrabbijn Jacobs hield een prachtige droosje over een bakboek ( fles ) en de heer Frans Buijs presenteerde zijn BakBoek. Deze toebisjwat avond was zo special dat er een verslaggever van het NIW aanwezig was om er een verslag over te schrijven. De vele aanwezigen hebben zich geamuseerd, van de opgediende vruchten gegeten en een gesigneerde bakboek aangeschaft.

Onze rabbijn moest, om de huwelijksvoltrekking van zijn zoon bij te wonen in New York, een tweetal sjabbat diensten verstek laten gaan. Jules Buijs heeft beide diensten uitstekend waargenomen. Een dankwoord van het bestuur en leden richting hem is dan ook op zijn plaats.

 

Om alle gemeente leden de gelegenheid te geven de zoon van rabbijn Spiero, Meir en zijn vrouw Musky te feliciteren met hun huwelijk werd er een receptie gehouden. Beide waren speciaal overgekomen uit New York. De huwelijksvoltrekking werd onder grote belangstelling op een groot scherm getoond. Wij wensen het echtpaar dan ook veel geluk en broches toe.

Het Poeriem feest is weer in een traditionele sfeer gehouden. De aanwezigen konden op de poeriem avond de Megille Esther aanhoren en daarna de hamansoren nuttigen. Mevrouw Slosser bood die avond lekker gebak aan om haar gezegende verjaardag te vieren. Wij wensen haar nog vele jaren in gezondheid toe.

De se-oedat Poeriem werd overdag gehouden door eerst een visvoorgerecht te nuttigen na het aanhoren van de Megille Esther werd er een lekkere vleesmaaltijd geserveerd. Iedereen die heeft bijgedragen om het poeriemfeest te kunnen houden worden daarom ook hartelijk bedankt.

Hoe landelijk de Joodse organisatie eruit gaat zien is nog niet uitgekristalliseerd. Eerst moeten er verkiezingen worden georganiseerd om een nieuwe NIK bestuur te kunnen formeren voor de komende vier jaar. Hopelijk wordt er dan een organisatie geformeerd die recht doet aan de wensen van alle Joden in de landen.

Tot slot wijzen wij u op de JLI cursus die weer van start gaat, de seideravond en de jaarvergadering die gepland staan. Zet de datums alvast in uw agenda.