Onno Hoes bezoekt onze sjoel woensdagavond 25 april

Beste Leden en donateurs

Recentelijk werd het bestuur geïnformeerd door het secretariaat van burgemeester Onno Hoes van de gemeente Haarlemmermeer, dat deze kennis wil maken met een aantal verschillende organisaties zoals kerkgenootschappen en sportverenigingen die o.a. worden bezocht door ingezeten van de gemeente Haarlemmermeer.

De heer Hoes heeft te kennen gegeven ook onze Joodse gemeente daartoe te rekenen en hij zou het zeer op prijs stellen om kennis te maken met het bestuur en leden van de Joodse gemeente Noord-Holland Noordwest.

Hij verzoekt de ontvangst kleinschalig te houden gezien de beschikbare tijd die hij voor dit bezoek heeft, dit om zodoende met iedereen even kort persoonlijk kennis te kunnen maken.

Zijn voorstel is, om de ontmoeting te laten plaatsvinden op woensdagavond 25 april rond 20.30 uur.

Wij zouden het op prijs stellen als u hierbij aanwezig kunt zijn om uiterlijk 20.15 uur.

Wij verzoeken u, ons te laten laten weten of wij op uw aanwezigheid kunnen rekenen.
U dient zich wel aan te melden bij Ruben Boas liefst per mail bestuur@nignhnw.nl

Opperrabbijn Jacobs heeft te kennen gegeven ook aanwezig te zullen zijn.

Namens het bestuur.
Ruben D. Boas,
voorzitter