Stichting Joods Monument Zandvoort opgericht

In oktober 2018 is de Stichting Joods Monument Zandvoort opgericht.

De doelstelling van de stichting is om de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen joodse inwoners uit de gemeente Zandvoort (Zandvoort en Bentveld) te herdenken en de kennis omtrent de vervolging van joden in de gemeente Zandvoort en daarbuiten te verspreiden.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door :

  • het oprichten van een monument in de gemeente Zandvoort voor de omgekomen Joden uit Bentveld en Zandvoort;

het huidige monument aan de Dr.J.G. Mezgerstraat zal deel uitmaken van het nieuwe monument.

  • het stimuleren van de organisatie van projecten door scholen in de gemeente Zandvoort;
  • de website https://www.joodsmonumentzandvoort.com in stand te houden, de website is gericht  op het vergroten van de kennis van de Jodenvervolging in de gemeente Zandvoort en daarbuiten.

Holocaust Memorial Day Zaanstreek 2019

Op vrijdag 25 januari is om 11.00 uur op de Joodse begraafplaats in Zaandam Westzanerdijk 312 een korte herdenking met het onderstaande  programma

11.00 Opening plechtigheid door Ruben Boas,
3 gedichten door leerlingen van basisschool de Dijk West
Toespraak en gebed door Rabbijn Spiero
Drie gedichten door leerlingen
Toespraak namens de gemeente Zaanstad
Bloemlegging en defilé
Einde plechtigheid
bijeenkomst:
Graag nodigen wij u uit voor de Holocaust Memorial Day op zondag 27 januari 2019 om 14:00 in de Westzijderkerk in Zaandam. Op het programma staat onder meer: een openingswoord van burgemeester Jan Hamming, een lezing van Hella de Jonge, muzikale invulling van Freek de Jonge en FluXus.
Onderstaand informatie en een verwijzing naar Joods monument Zaanstreek
Nadat het door Pim Ligtvoet samengestelde boek ‘Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen.’ Joden in de Zaanstreek (1940-1945) in 2007 uitkwam, reageerden tal van mensen op de inhoud. Dat leidde tot aanvullingen, wijzigingen en extra namen. Nieuwe archiefvondsten en publicaties zorgden voor extra gegevens. Sinds 2007 werden er tal van nieuwe onderduikers teruggevonden, met name door Erik Schaap. Omdat het boek uitverkocht raakte en de nieuwste vondsten ook een plek verdienden, besloten Pim Ligtvoet en Erik Schaap een website op te zetten, waarbij ‘Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen’  het fundament vormde. Colette Sloots ontwierp met hen de website. Hierna nam Erik de redactie en de invoering van de tekst voor zijn rekening, Marja Eijkhoudt plaatste de foto’s en nieuwe lemma’s. De website kreeg veel reacties en groeide uit tot  een monument dat de Koninklijke Bibliotheek in december 2015 opnam in haar Eregalerij.

HUISKAMERBIJEENKOMSTEN 13 december 18.00 – 20.30 uur

Beste Leden en Donateur

B’nai B’rith Loge Hilleel  nodigt graag de leden van de NIGNHNW uit voor de laatste Huiskamerbijeenkomst van het jaar 2018.

Donderdag                          13 december           18.00 – 20.30 uur 

Ten huize van                     HANNY SCHATZ       LORENTZPLEIN 4, HAARLEM

Programma;

Inloop v.a. 18.00 uur        Met broodjes (vleeskost), drinks e.d.

19.00 uur                             Inleiding door drs. Marieke OPREL over haar proefschrift

                                               “Duitsers als vijandelijke onderdanen”

                            (hier vielen ook Duitse, in Nederland wonende en uit de kampen en onderduik teruggekeerde Joden onder!)                 

19.45 uur                             Vragenronde, discussie

20.30 uur                             Einde

Er zijn GEEN kosten aan deze huiskamerbijeenkomsten verbonden !

PARKEREN;

Let op ! er is aan het Lorentzplein betaald parkeren tot 23.oo uur (€6,- per uur !!) echter is er om de hoek, parkeergarage Houtplein, Wagemakerslaan 1, Haarlem en dit kost voor de hele avond €2,70

Aanmelden kan via email; hannymieke@mail.com  tot uiterlijk dinsdag 11 dec.

Onnodig te zeggen dat wij  uw aanmelding/bezoek van ganser harte tegemoet zien.

David Simon

Organisatie B’nai B’rith Huiskamerbijeenkomsten

Nieuwe JLI Cursus in Heemstede

als u op deze onderstaande link klik leest u alles over de Nieuwe JLI Cursus in Heemstede

Nieuwe Cursus JLI Heemstede hier op klikken

Graag aanmelden: rabbijnspiero@nignhnw.nl

Aanbevolen door dr. Bart Wallet  
Deze cursus … laat zien hoezeer het jodendom gevormd is door diepgaande debatten en meningsverschillen en hoe steeds nieuwe historische omstandigheden joden noopten tot het formuleren van het eigen standpunt. … Debat is daardoor niet alleen instrumenteel in het jodendom, maar daar zelfs een integraal onderdeel van… Van de Tweede-Tempel-periode tot op het heden en met oog voor interne joodse debatten en voor debatten over de verhouding tot de niet-joodse buitenwereld. Deze cursus, nu voor het eerst in een speciaal Nederlandse editie, laat de vitaliteit van de joodse gemeenschap in Nederland zien. Immers, waar geleerd en gestudeerd wordt, daar is het joodse leven. Wie die studie kan doen in de zijn eigen landstaal – met daarnaast ook de Hebreeuwse teksten voortdurend bij de hand – is een bevoorrecht mens.