Beyomin Jacobs: toespraak tegen GroenLinks BDS resolutie

Hoe zou u reageren u als ik hier luidkeels uitroep:
“Ik omarm het nazisme van Hitler-Duitsland” en dan een paar dagen later, na kritiek van diverse kanten, leg ik uit dat ik alleen de fantastische Autobahn –de snelwegen die in de nazitijd zijn aangelegd-bedoelde. Die Autobahn vind ik geweldig.
GroenLinks omarmt luid en duidelijk de BDS, en legt dan uit, na veel beroering, dat er alleen gedoeld werd op de boycot van producten uit de zogenaamde bezette gebieden!
Maar gelijk de Autobahn slechts een piepklein onderdeel was van een moordende nazi-ideologie, zo ook is de boycot van producten uit Israël slechts een onderdeeltje van de doelstellingen van de BDS.
BDS staat voor vernietiging van heel Israël, niet slechts van boycot van een paar producten uit de zogenaamde bezette gebieden!
Als GroenLinks van mening is dat Israël ten onrechte gebieden die hun niet toebehoren bezet houden, dan mogen ze dat kenbaar maken. We leven G.Z.D. in een vrij land!
Maar:
Volgens de internationale werkdefinitie van antisemitisme is het uitzonderen van Israël van een gangbare beoordeling, die wel voor andere staten opgaat, aan te merken als antisemitisme.
Naar mijn beste weten steunt Groen Links niet de opheffing van andere staten die gebied bezet zouden houden.
Er is nimmer een resolutie tot opheffing van Marokko ingediend i.v.m. de bezetting door dit land van de Westelijke Sahara.
Nooit een resolutie ter stemming gebracht inzake de Turkse bezetting van een deel van Cyprus en een rode kaart tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim, laat staan een oproep tot liquidatie van Rusland, heb ik nog niet mogen aanschouwen! Lees verder

Save the dates komende activiteiten

Agenda activiteiten

  • Woensdag avond 20 maart  Poeriem Maariv avonddienst om 19.30 uur
  • Megille 19.45  uur 
  • Poeriemfeest met Megille donderdag namiddag 21 maart vanaf 16.30 uur  
  • Algemene ledenvergadering dinsdagavond 26 maart vanaf 19.30 uur
  • Pesach seideravond in sjoel vrijdag 19 april informatie volgt 

 

Stichting Joods Monument Zandvoort opgericht

In oktober 2018 is de Stichting Joods Monument Zandvoort opgericht.

De doelstelling van de stichting is om de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen joodse inwoners uit de gemeente Zandvoort (Zandvoort en Bentveld) te herdenken en de kennis omtrent de vervolging van joden in de gemeente Zandvoort en daarbuiten te verspreiden.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door :

  • het oprichten van een monument in de gemeente Zandvoort voor de omgekomen Joden uit Bentveld en Zandvoort;

het huidige monument aan de Dr.J.G. Mezgerstraat zal deel uitmaken van het nieuwe monument.

  • het stimuleren van de organisatie van projecten door scholen in de gemeente Zandvoort;
  • de website https://www.joodsmonumentzandvoort.com in stand te houden, de website is gericht  op het vergroten van de kennis van de Jodenvervolging in de gemeente Zandvoort en daarbuiten.

Holocaust Memorial Day Zaanstreek 2019

Op vrijdag 25 januari is om 11.00 uur op de Joodse begraafplaats in Zaandam Westzanerdijk 312 een korte herdenking met het onderstaande  programma

11.00 Opening plechtigheid door Ruben Boas,
3 gedichten door leerlingen van basisschool de Dijk West
Toespraak en gebed door Rabbijn Spiero
Drie gedichten door leerlingen
Toespraak namens de gemeente Zaanstad
Bloemlegging en defilé
Einde plechtigheid
bijeenkomst:
Graag nodigen wij u uit voor de Holocaust Memorial Day op zondag 27 januari 2019 om 14:00 in de Westzijderkerk in Zaandam. Op het programma staat onder meer: een openingswoord van burgemeester Jan Hamming, een lezing van Hella de Jonge, muzikale invulling van Freek de Jonge en FluXus.
Onderstaand informatie en een verwijzing naar Joods monument Zaanstreek
Nadat het door Pim Ligtvoet samengestelde boek ‘Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen.’ Joden in de Zaanstreek (1940-1945) in 2007 uitkwam, reageerden tal van mensen op de inhoud. Dat leidde tot aanvullingen, wijzigingen en extra namen. Nieuwe archiefvondsten en publicaties zorgden voor extra gegevens. Sinds 2007 werden er tal van nieuwe onderduikers teruggevonden, met name door Erik Schaap. Omdat het boek uitverkocht raakte en de nieuwste vondsten ook een plek verdienden, besloten Pim Ligtvoet en Erik Schaap een website op te zetten, waarbij ‘Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen’  het fundament vormde. Colette Sloots ontwierp met hen de website. Hierna nam Erik de redactie en de invoering van de tekst voor zijn rekening, Marja Eijkhoudt plaatste de foto’s en nieuwe lemma’s. De website kreeg veel reacties en groeide uit tot  een monument dat de Koninklijke Bibliotheek in december 2015 opnam in haar Eregalerij.