HUISKAMERBIJEENKOMSTEN 13 december 18.00 – 20.30 uur

Beste Leden en Donateur

B’nai B’rith Loge Hilleel  nodigt graag de leden van de NIGNHNW uit voor de laatste Huiskamerbijeenkomst van het jaar 2018.

Donderdag                          13 december           18.00 – 20.30 uur 

Ten huize van                     HANNY SCHATZ       LORENTZPLEIN 4, HAARLEM

Programma;

Inloop v.a. 18.00 uur        Met broodjes (vleeskost), drinks e.d.

19.00 uur                             Inleiding door drs. Marieke OPREL over haar proefschrift

                                               “Duitsers als vijandelijke onderdanen”

                            (hier vielen ook Duitse, in Nederland wonende en uit de kampen en onderduik teruggekeerde Joden onder!)                 

19.45 uur                             Vragenronde, discussie

20.30 uur                             Einde

Er zijn GEEN kosten aan deze huiskamerbijeenkomsten verbonden !

PARKEREN;

Let op ! er is aan het Lorentzplein betaald parkeren tot 23.oo uur (€6,- per uur !!) echter is er om de hoek, parkeergarage Houtplein, Wagemakerslaan 1, Haarlem en dit kost voor de hele avond €2,70

Aanmelden kan via email; hannymieke@mail.com  tot uiterlijk dinsdag 11 dec.

Onnodig te zeggen dat wij  uw aanmelding/bezoek van ganser harte tegemoet zien.

David Simon

Organisatie B’nai B’rith Huiskamerbijeenkomsten

Nieuwe JLI Cursus in Heemstede

als u op deze onderstaande link klik leest u alles over de Nieuwe JLI Cursus in Heemstede

Nieuwe Cursus JLI Heemstede hier op klikken

Graag aanmelden: rabbijnspiero@nignhnw.nl

Aanbevolen door dr. Bart Wallet  
Deze cursus … laat zien hoezeer het jodendom gevormd is door diepgaande debatten en meningsverschillen en hoe steeds nieuwe historische omstandigheden joden noopten tot het formuleren van het eigen standpunt. … Debat is daardoor niet alleen instrumenteel in het jodendom, maar daar zelfs een integraal onderdeel van… Van de Tweede-Tempel-periode tot op het heden en met oog voor interne joodse debatten en voor debatten over de verhouding tot de niet-joodse buitenwereld. Deze cursus, nu voor het eerst in een speciaal Nederlandse editie, laat de vitaliteit van de joodse gemeenschap in Nederland zien. Immers, waar geleerd en gestudeerd wordt, daar is het joodse leven. Wie die studie kan doen in de zijn eigen landstaal – met daarnaast ook de Hebreeuwse teksten voortdurend bij de hand – is een bevoorrecht mens.

 

Bar Mitswah Max Jakov Kruiswegt 1 september 2018

Aan alle leden van de NIG NHNW en ouders en kinderen van Joodse les:

De familie Kruiswegt – Stein heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen voor de

Bar Mitswah van hun zoon en broer Max Jakov

op zaterdag 1 september 2018/Sjabbat 21 Elloel 5778

de sjoeldienst begint om 9:30, kidoesj omstreeks 12:00 uur,de lunch is rond 13:30 uur

Na afloop van de dienst en de kiddoesj bent u ook van harte uitgenodigd voor een feestelijke lunch in de sjoel in Heemstede.
Indien u deel wilt nemen aan de lunch vernemen we, in verband met de catering, graag uiterlijk 1 augustus 2018, liefst per e-mail, of u komt.*

Met hartelijke groet,
Herman Kruiswegt, Fia Stein en Esther
(fiastein@hotmail.com)

Binyomin Jacobs, opperrabbijn zomervakantie

Wat is er plezieriger dan de zomervakantie?  Heerlijk buiten in de zon, geen gezeur met jassen, dassen en mutsen. Uitstapjes maken, fietsen, wandelen, spelen. Ja, er wordt wel gewaarschuwd tegen te veel zon. De zonnesteek ligt op de loer en om maar te zwijgen over huidkanker. En dus komen er allerlei crèmes op de markt die ons moeten beschermen en vervolgens verschijnen er dan weer artikelen dat die crèmes niet effectief zouden zijn. Overigens als je niet voldoende aan de zon bent blootgesteld, moet je weer vitaminepillen slikken tegen te kort aan zonlicht. De grote Joodse Lees verder

mevrouw Adi Trijbetz-Straus (geb. 22 februari 1925) overleden


maandagochtend is mevrouw Adi Trijbetz-Straus (geb. 22 februari 1925 in Terborg) overleden.

De *lewaja is dinsdag 26 juni omstreeks 14.45 uur op de begraafplaats van de NIG Noord-Holland Noordwest aan de Westerweg 250, in Alkmaar.

Vooraf aan de lewaja is er een ontvangst om 14.00 uur met toespraken bij Yarden, Overkrocht 20, 1815KX in Alkmaar.

Na afloop bieden Bob en Frits een kopje koffie aan bij Yarden.

Wij wensen haar zonen Bob en Frits met familie heel veel sterkte toe!