Nieuwe JLI Cursus in Heemstede

als u op deze onderstaande link klik leest u alles over de Nieuwe JLI Cursus in Heemstede

Nieuwe Cursus JLI Heemstede hier op klikken

Graag aanmelden: rabbijnspiero@nignhnw.nl

Aanbevolen door dr. Bart Wallet  
Deze cursus … laat zien hoezeer het jodendom gevormd is door diepgaande debatten en meningsverschillen en hoe steeds nieuwe historische omstandigheden joden noopten tot het formuleren van het eigen standpunt. … Debat is daardoor niet alleen instrumenteel in het jodendom, maar daar zelfs een integraal onderdeel van… Van de Tweede-Tempel-periode tot op het heden en met oog voor interne joodse debatten en voor debatten over de verhouding tot de niet-joodse buitenwereld. Deze cursus, nu voor het eerst in een speciaal Nederlandse editie, laat de vitaliteit van de joodse gemeenschap in Nederland zien. Immers, waar geleerd en gestudeerd wordt, daar is het joodse leven. Wie die studie kan doen in de zijn eigen landstaal – met daarnaast ook de Hebreeuwse teksten voortdurend bij de hand – is een bevoorrecht mens.