Activiteiten van de NIGNHNW

Dat we een levende gemeente zijn bewijst het weekend weer waaruit, in de thora Wa’eera werd gelezen. In deze sjoeldienst bijgewoond door ongeveer 90 personen vierde Gidi Brandes zijn Bar mitswa en was er na de dienst een heerlijke lunch voor de sjoelgasten.

De dag erna gaf Jules Buijs en zijn vrouw Anouk een feest in onze sjoel ter ere van de geboorte van hun dochter. Ook dit feest werd druk bezocht.

 

 

 

Op dezelfde dag was er ook een lewaje van ons lid, de heer Granaat op de Joodse begraafplaats in Alkmaar. Velen brachten hem de eer naar zijn laatste rustplaats en was er na afloop een samenzijn in restaurant Koekenbier. Tot slot reisde vier bestuursleden af naar Arnhem om daar een Ipor vergadering bij te wonen om mee te beslissen hoe de landelijke Joodse organisatie in de toekomst vorm zal moeten worden gegeven. In dit weekend is het hele spectrum van het joodse leven aan bod gekomen.

Er is natuurlijk veel meer op te noemen, denk daarbij aan de mooie manifestaties van chanoeka in Heemstede en Haarlem.Deze plechtigheden werden bijgewoond door de burgemeesters van Haarlem en Heemstede en de eerste plaatsvervanger van de Ambassadeur van Israël. De jesjieve boys gaven er een feestelijke dimensie aan. De chanoeka lunch na afloop van de sjoeldienst en het chanoeka feest op zondag werden goed bezocht.

Ook de Joodse les voor kinderen op zondag worden goed bezocht alsmede de doordeweekse Joodse cursussen voor volwassen.

Het bestuur is bezig met het fondsen verwerven voor het opknappen van het Metaheir huisje op de Joodse begraafplaats in Haarlem. We hebben al een mooi bedrag toegezegd gekregen.

Er zijn twee leden van ons overleden de heren Asser en Boas en zijn er steenzettingen geweest van de heer van Gelder en mevrouw Kesnar.

We gaan ons weer voorbereiden op Toe Bisjwat. De uitnodiging daarvoor is al de deur uit en hoopt het bestuur op een goede opkomst.

Onze rabbijn heeft op zondagavond 14 januari de  leiders van de katholieke kerk ontvangen ivm de ‘Dag van het Jodendom’.

Zondag de 21 januari heeft er  een ‘Babyclub’ in onze sjoel  plaatsgevonden voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders.

 

Rest het bestuur onze rabbijn en Bracha een mooie huwelijksvoltrekking van hun eerste zoon Meir Yisroel en Musky toe te wensen en wensen het toekomstige echtpaar veel geluk en gezondheid. Op zondag 25 februari is er gelegenheid met het aanstaande echtpaar kennis te maken.